Việt Nam dự kiến có hơn 200.000 căn NOXH tại đô thị 5 năm tới

Mục tiêu đến năm 2025, cả nước thực hiện đầu tư xây dựng khoảng 222.500 căn nhà ở xã hội đáp ứng cho khoảng 890.000 người thu nhập thấp tại đô thị.

Bộ Xây dựng đang lấy góp ý dự thảo quyết định chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Theo đó, cả nước phấn đấu phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2021 – 2030 đạt hơn 1 tỷ m2, tương ứng khoảng 11,9 triệu căn nhà. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 27 m2 sàn/người, đến năm 2030 đạt khoảng 30 m2 sàn/người. Tầm nhìn đến năm 2040, con số này đạt khoảng 36 m2 sàn/người.

Giai đoạn 2021- 2025, cả nước phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng khoảng 222.500 căn nhà ở xã hội đáp ứng cho khoảng 890.000 người thu nhập thấp tại đô thị; khoảng 163.500 căn nhà lưu trú đáp ứng cho khoảng 654.000 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2016 – 2020), lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đang ở mốc 24 m2 sàn/người, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 25 m2 sàn/người vào năm 2020.

 

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *